WYŻYNKI, OBRZYNKI, OKRĘŻNE, CZYLI ŚWIĘTO PLONÓW ZAWICHOST 2013

PIOSNKA

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba….

Tęskno mi, Panie..

K. C. Norwid

W dniu 18 sierpnia na Stadionie Miejskim w Zawichoście uroczyście obchodziliśmy tegoroczne święto plonów. Zaczęło się trochę pechowo, bo na samym początku wystąpiła awaria prądu, ale szybka interwencja Grzegorza Cieszkowskiego pozwoliła na rozpoczęcie liturgii dziękczynnej tylko z niewielkim opóźnieniem. Mszę Św. koncelebrowali proboszcz zawichojskiej parafii Ks.Mariusz Telega i Ks. Sławomir Kurpiński proboszcz parafii w Linowie.

W otoczeniu tegorocznych plonów dekorujących scenę, na której ustawiono ołtarz, niezwykłe wrażenie wywarły słowa K. C. Norwida o kruszynie chleba, które przywołał  w swoim kazaniu Ks. M. Telega, bowiem jak obliczono, z produkowanych na naszej planecie 4 miliardów ton produktów spożywczych, połowa jest bezpowrotnie marnowana.

Po poświęceniu plonów oficjalnie powitano dostojnych gości, przybyłych do naszej Gminy, m.in.: panią senator B. Gosiewską, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – K. Kotowskiego, radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – W. Borzęckiego i  T. Ramusa, przewodniczącego Rady Powiatu Sandomierskiego – T. Huka i radnego A. Hołodego  oraz Ks. kanonika A. Cząstkę – proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, burmistrza Ożarowa M. Majchera, wójta Gminy Dwikozy M. Łukaszka oraz Kierownika Powiatowego Biura ŚODR Modliszewice E. Przytułę.

Po powitaniu gości, Burmistrz T. Siwek i Przewodniczący Rady Miejskiej – R. Krakowiak dokonali uroczystego otwarcia Święta Plonów – Zawichost 2013. Burmistrz jako pierwszy podziękował rolnikom za trud i wysiłek włożony w pracę na roli. Podziękował im również za to, żenie tylko rozwijają swoje gospodarstwa, ale również pozyskują nowe źródła dochodów. Dzięki temu nie oczekują od nikogo łaskawego chleba, a wręcz odwrotnie dzięki swoim zasobom finansowym wspierają również rozwój gminy Zawichost.

Po tym tradycyjnym obrzędzie cztery delegacje wieńcowe z : Dziurowa, Linowa, Podszyna, i Zawichostu zaprezentowały swoje wieńce. Wszystkie delegacje wieńcowe otrzymały nagrody finansowe i bogate kosze piknikowe. Po ich prezentacji rozpoczął się konkurs o nagrodę publiczności. W bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy wybrali i nagrodzili wieniec z Zawichostu.

Po rozdaniu nagród i okolicznościowych wystąpieniach przybyłych gości, rozpoczęła się część rozrywkowa tegorocznego Święta Plonów. Składały się na nią:

konkursy, w tym po raz pierwszy ostre walki sumo 

występy zespołów Linowianki i Zawichost,

pokaz młodzieżowego zespołu tanecznego z MGOK w Zawichoście

doskonałe minikoncerty naszych artystów z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury   w Zawichoście, Katarzyna Góras, Ala ma Koty, Ale Nie Gramy,

koncert Kapeli H. Bartosa

kabaretowy show K. Piaseckiej

rozgrzewający do czerwoności występ Tarzan Boy

Rozrywkowy blok programowy zakończył maraton taneczny z DJ Rafii.

W przygotowaniu tegorocznego Święta Plonów, pomagała Ośrodkowi Kultury, lubelska agencja artystyczna – GRUPA – ART  KOWALIK, która zapewniła profesjonalną scenę z nagłośnieniem i oświetleniem oraz małą gastronomię, artystów i szereg dodatkowych atrakcji dla naszych mieszkańców.

Władze samorządowe Gminy Zawichost serdecznie dziękują za pomoc w organizacji tegorocznego Święta Plonów :

gospodarzom dożynek  – Jolancie Sitarskiej i Grzegorzowi Winiarczykowi za godne reprezentowanie zawichojskich rolników,

delegacjom wieńcowym z – Dziurowa, Linowa, Podszyna i Zawichostu za przygotowanie wieńców i prezentacji,

duchowieństwu za udział w tegorocznych uroczystościach,

policji za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,

sołtysom za organizację dostaw płodów rolnych do dekoracji sceny i ołtarza oraz tym wszystkimrolnikom którzy je podarowali i dostarczyli na miejsce imprezy,

strażakom z jednostek OSP w Dziurowie i Zawichoście za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pomoc w wyposażeniu placu i zabezpieczenie pokazów,

Andrzejowi Hołodemu za profesjonalną  opiekę lekarską,

Grzegorzowi Cieszkowskiemu za szybką i bezinteresowną pomoc w sunięciu awarii instalacji elektrycznej zasilającej scenę

Janowi Mędrykowskiemu za pomoc w przygotowaniu sceny do odprawienia nabożeństwa,

Michałowi Barszczowi za oprawę muzyczną uroczystości dożynkowych,

Prezesowi KS Powiśle Adamowi Jakubczykowi oraz wszystkim, którzy zaangażowali się osobiście w przygotowanie stadionu do obchodów tegorocznego święta plonów,

Świetlicom Środowiskowym z Podszyna i ChrapanowaŚwiętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego Modliszewice – Oddział w Sandomierzu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu, Warsztatom Terapii Zajęciowej z Piotrowic oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy z Zawichostu za wystawienie atrakcyjnych stoisk prezentacyjnych,

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za profesjonalizm i ogromny wysiłek organizacyjny,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej za wszechstronną pomoc przy zabezpieczeniu logistycznym imprezy, a w szczególności za utrzymanie porządku.

Szczególne podziękowania władze samorządowe Gminy Zawichost kierują do tych, bez których pomocy finansowej nie byłoby możliwe zorganizowanie tegorocznych dożynek, a więc sponsorów i darczyńców którymi w tym roku byli:

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice,

Elżbieta i Andrzej Bednarscy

Małgorzata i Wojciech Fularscy,

Dagmara i Leszek Sałata,

Renata i Robert Gradzińscy,

Katarzyna i Jerzy Sobieszkoda,

Grzegorz i Renata Siwek

Dołączamy się do podziękowań skierowanych do wszystkich wymienionych.

dyrektor i pracownicy MGOK w Zawichoście

tekst zaczerpnięto z Oficjalnego Serwisu Internetowego  Gminy Zawichost www.zawichost.pl

autorzy tekstu: G. Połeć, M. Jęckowska

foto:. M. Stępień, B. Nierubiec, P. Lutyńska, D. Wójcik 

Nasz serwis WWW używa plików cookies tylko w celach funkcjonalnych. Zmieniając ustawienia przeglądarki możesz zablokować ich używanie oraz zapisywanie.
Zamknij
x