Zawichost w kręgu tradycji – Święto Plonów 2014

„Na ziemię kładą się złote kłosy.

Wiatr czochra spocone włosy.

Na twarzy lśni słońca blask.

Ciszę przerywa wron wrzask.”

Halina Herbszt, Żniwa

24 sierpnia odbyła się impreza „Zawichost w kręgu tradycji – Święto Plonów 2014. Plenerowa otwarta impreza rekreacyjno-kulturowa oparta na lokalnej tradycji związanej z położeniem gminy”. Święto plonów nazywane również dożynkami, wyżynkami, obrzynkami czy okrężnymi jest ludowym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, a w naszym kraju obchodzone jest od niepamiętnych lat.

W tym roku pogoda zdecydowanie nie dopisała. Krótkotrwałe, ale dość intensywne ulewy, które tego niedzielnego popołudnia nawiedzały nasze miasto, wprowadziły nieco zamieszania do naszej imprezy. Jednak pomimo deszczowej pogody, na uroczystość przybyły osoby z całej gminy, wszelkie obrzędy, występy i konkursy przebiegły zgodnie z planem, a wszyscy uczestnicy bawili się znakomicie.

Część obrzędową rozpoczęła Masz Święta Dziękczynna, która poprowadził proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zawichoście, ksiądz Mariusz Telega, a towarzyszyli mu śpiewacy zespołów ludowych działających przy naszym ośrodku kultury. Po mszy nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  – Tomasza Siwka. Swoją obecnością zaszczycili nas Marzena Okła – Drewnowicz – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Szaginian – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Huk – przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego, Krzysztof Niżyński – Radny rady Miasta Sandomierza, ksiądz Antoni Cząstka – proboszcz parafii Świętej Trójcy w Zawichoście. Następnie odbyła się prezentacja Starostów, którymi w tym roku byli Małgorzata Fularska z Zawichostu i Grzegorz Tarkowski z Linowa. Później zaprezentowano i ośpiewano wieńce dożynkowe, które w tym roku wykonali mieszkańcy Podszyna, Dziurowa, członkowie zespołu folklorystycznego ZAWICHOST oraz członkowie zespołu folklorystycznego LINOWIANKI.

Część artystyczną rozpoczął koncert zespołu śpiewaczego ZAWICHOST. Następnie odbyły się dwa konkursy. Jednym z nich była Sztafeta Dożynkowa, w której udział brały dwie 3-osobowe drużyny, a zwyciężył zespół, w którego skład weszły Klaudia Kargul, Natalia Łukawska i Paulina Mazur. Drugim konkursem był Konkurs wiedzy o dawnych sprzętach rolniczych, w którym pierwsze miejsce ex aequo zajęli Wojciech Stępień i Urszula Bańcer, a drugie Barbara Witkowska. Po konkursach zaśpiewał zespół folklorystyczny LINOWIANKI, a później prezentację taneczną wykonał zespół Charyzma. Po tych występach odbył się kolejny konkurs pod nazwą Wielkie Pranie, który zwyciężył Janusz Piziorski, a pozostałe miejsca zajęli Damian Szeliga i Wojciech Stępień.

W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Kulinarnego na Tradycyjne Danie z Ziemniakiem w Roli Głównej. W skład komisji weszli Maria Siwek, Irena i Wiesław Moskowie oraz przewodnicząca Maria Skorupa, którzy ocenili zgłoszone potrawy w następujących kategoriach: smak, zachowanie tradycji, stopień trudności przyrządzenia, estetyka wykonania oraz podania, zachowanie proporcji składników i wrażenie ogólne. Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 400 zł otrzymała Anna Rosińska, prezentując nam swój kugiel. Drugie miejsce oraz nagroda w wysokości 200 zł przypadła Magdalenie Teter za kartacze z mięsem. Natomiast trzecie miejsce i nagrodę 100 zł otrzymała Anna Mazur, która wykonała koszyczki ziemniaczane. Pozostałe miejsca należały do Zofii Pudy i Janiny Bańcer.

 

Następnie koncert zaśpiewała dla nas Katarzyna Góras, laureatka i stypendystka II edycji Festiwalu Młodych Artystów 2014, która za ostatnie osiągnięcia wokalne otrzymała gratulację oraz kwiaty od Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost oraz dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście.  Później miał miejsce Konkurs Niespodzianka, w którym zwyciężył Dariusz Góras, drugie miejsce zajął Tomasz Siwek, trzecie Grzegorz Tarkowski, a pozostałymi uczestnikami byli Grzegorz Winiarczyk, Dariusz Sitarski oraz Jarosław Radziwoń. Po konkursie odbył się program rozrywkowy Biesiada Polska z Zespołem Paradise, a następnie zagrał zespół młodzieżowy Fair Play działający przy Centrum Kształcenia w Lipniku oraz Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie. Później  koncert dał zespół Kalimero, a imprezę zakończyła zabawa taneczna z d’jem Rafim.

Tegoroczne Święto Plonów było zadaniem współfinansowanym w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2003-2007.

Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Podszyńskim Słowiankom za ich występ, który wzbudził niemałe zainteresowanie publiczności, a który można obejrzeć tutaj:

tekst  – Tomasz Figiel

foto: Patrycja Sus-Lutyńska, Małgorzata Czajkowska, Tomasz Figiel, Marcel Rosiński

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej otwartej imprezy rekreacyjno-kulturowej opartej na lokalnej tradycji związanej z położeniem gminy ZAWICHOST W KRĘGU TRADYCJI – ŚWIĘTO PLONÓW 2014, a w szczególności:

współorganizatorom:

Gminie Zawichost

Agencji Artystycznej GRUPA-ART. z Lublina,

naszym partnerom: 

Komendzie Policji w Dwikozach,

Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawichostu i Dziurowa,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej.

sponsorom, za wsparcie finansowe i rzeczowe:

Zakładom Przetwórstwa Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE” Sp. z o.o.

Emilowi Olechowi – właścicielowi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Zawichoście

Tomaszowi Siwkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost

Grzegorzowi Szelidze – właścicielowi Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego w Zawichoście

Małgorzacie i Wojciechowi Fularskim z Zawichostu

Maciejowi Stoltzowi z Ożarowa

Janowi Wicińskiemu – właścicielowi firmy Usługi BHP w Annopolu

Grzegorzowi Siwkowi – właścicielowi Firmy Hurt-Detal Handel Obwoźny

a także

Markowi Cieszkowskiemu naszemu elektrykowi

oraz Andrzejowi Lisowi za pomoc w koszeniu Stadionu Miejskiego w Zawichoście,

a także moim pracownikom i wolontariuszowi Marcelowi Rosińskiemu za wysiłek organizacyjny, wytrwałość, twórczą pracę i  przygotowanie kolejnej imprezy plenerowej,
która ze względu na złe warunki pogodowe wymagała szczególnego ich zaangażowania.

Patrycja Sus-Lutyńska
dyrektor MGOK w Zawichoście


Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa MGOK w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów,
zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

 

Nasz serwis WWW używa plików cookies tylko w celach funkcjonalnych. Zmieniając ustawienia przeglądarki możesz zablokować ich używanie oraz zapisywanie.
Zamknij
x