LAMUS

Zawichojski Lamus Kultury Dawnej – Żywe Muzeum Etnograficzne Powiśla Zawichojskiego