Klauzula informacyjna ogólna dla uczestników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)  , zwanego dalej „RODO” informuje się uczestników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście danych osobowych uczestników jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Adres Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury: Zawichost ul. Żeromskiego 33, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836 41 64.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Dziuba, tel. (15) 8314443 wew. 29, e-mail: iod@samborzec.pl.
  3. Dane osobowe uczestników zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury ustawowych zadań, określonych min. Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych regulacjach.
  4. Pozyskane od uczestników dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznych regulacji.
  6. Uczestnicy Ośrodka Kultury mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez uczestnika jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani.
Nasz serwis WWW używa plików cookies tylko w celach funkcjonalnych. Zmieniając ustawienia przeglądarki możesz zablokować ich używanie oraz zapisywanie.
Zamknij
x